Dịch vụ thi công phòng chống mối công trình xây dựng tại Lạng Sơn

Dịch vụ diệt mối, chống mối công trình tại Hà Nội

TCVN 7958:2017 là Tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống mối công trình xây dựng, được Bộ xây dựng công bố. Đây là tiêu chuẩn mới nhất, áp dụng với những công trình xây dựng mới. Hiện nay, đơn vị chống mối, trừ mối Trần Đăng đang cung cấp dịch vụ chống mối công trình […]